Doelstelling

De stichting heeft ten doel het geven van financiële ondersteuning aan:

  • instellingen met name werkzaam op het gebied van charitas, cultureel en natuurbescherming;
  • begaafde jonge mensen voor het stimuleren van hun culturele activiteiten;
  • minder- of zwakbegaafde mensen ter bevordering van hun eigen positie in de samenleving
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

    De Stichting heeft haar vestigingsplaats in Rotterdam, zij geeft de voorkeur aan instellingen en organisaties uit Rotterdam of Groot Rotterdam, en in sommige gevallen uit Zuid Holland.